Nieuwjaarsgroet Statenfractie en Gedeputeerde

Beste partijgenoten,

Allereerst wensen wij jullie een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond nieuw jaar.

 Zo bezien was 2020 voor velen van ons een zwaar jaar, vooral persoonlijk. Laat 2021 daarom beter verlopen. Een jaar waar we beginnen met het vaccineren van de helden uit de zorg en de kwetsbaren in onze samenleving. Dat biedt hoop. Dusdanig dat we op termijn uit de lockdown kunnen komen, met familie en vrienden kunnen afspreken, naar het theater, de sportvelden kunnen, gewoon bij elkaar kunnen zijn en in moeilijke tijden weer een arm om elkaar heen kunnen slaan.

Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste; je sociale leven weer terug kunnen krijgen. Wij beseffen ons dat velen van ons het voorrecht hebben om nog enigszins mensen digitaal te ontmoeten, maar er zijn helaas nog altijd mensen die dat niet kunnen en letterlijk de lockdown in eenzaamheid afwachten. Voor die mensen hopen wij vooral dat er meer ruimte komt om te ontmoeten. Daar ligt direct een belangrijke opgave voor de PvdA.

Ook is het belangrijk dat we als partijgenoten met elkaar in verbinding blijven. Daarom praten wij zoveel mogelijk met onze volksvertegenwoordigers op lokaal, regionaal en landelijk niveau. We houden de lijnen kort en spreken af waar wij elkaar kunnen versterken. Juist in coronatijd is het belangrijk dat we elkaar weten te vinden en ons sterk maken voor die mensen die dat momenteel keihard nodig hebben.

Werkgelegenheid en leefbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en belangrijke politieke pijlers waaraan wij ons aan vasthouden. Binnen Provinciale Staten zijn we nu anderhalf jaar onderweg. En dat gaat goed. Wij hebben inmiddels een aantal belangrijke zaken voor elkaar gekregen. De uitvoering van het leefbaarheidsprogramma is volop gaande, het werkgelegenheids- en arbeidsmarktprogramma is vastgesteld, dorpshuizen, culturele instellingen en het midden- en kleinbedrijf worden financieel ondersteund en ook de jeugdzorg krijgt een nieuwe, belangrijke, financiële impuls.

Vanuit het Corona-fonds zijn, op initiatief van de PvdA, extra middelen opgenomen voor omscholing en werk. Want baanbehoud en extra werkgelegenheid zijn juist nu van groot belang. Ook maken wij ons sterk voor de komst van de Lelylijn, maar zien wij ook het belang van de Nedersaksenlijn. Deze verbinding biedt naar ons idee veel kansen voor werkgelegenheid, wonen en welzijn. En daarmee een verbetering van de leefbaarheid. Wij zien grote kansen voor onze provincie met het Woonakkoord en het volkshuisvestingsfonds, welke wij te danken hebben aan de onvermoeibare inzet van onze Kamerleden in Den Haag, Henk Nijboer in het bijzonder. Juist in deze onzekere tijd, waar mensen hun baan dreigen te verliezen, zorg en welzijn onder druk staan, is de PvdA meer dan nodig.

Daarom is een goede uitslag bij de komende Tweede Kamerverkiezingen belangrijk. Het PvdA-congres zal aanstaande zaterdag 16 januari het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vaststellen. Wij steunen vanzelfsprekend onze Groninger kandidaten Henk Nijboer en Julian Bushoff. Zij staan hoog op de kandidatenlijst en dat moet zo blijven. Het Groningse geluid is belangrijk binnen de Tweede Kamer, dat is wel gebleken. Denk alleen al aan de situatie rond de bevingenproblematiek.

Wij doen dan ook een oproep aan jullie allemaal om onze kandidaten te steunen. Met Henk en Julian hebben wij twee volksvertegenwoordigers die enorm gemotiveerd zijn Groningen en Noord-Nederland nog steviger op de politieke agenda te zetten. Henk heeft dit bewezen door zich hard te maken voor het woonakkoord en het aardbevingsdossier. Julian is ons andere politieke talent. Dat bewijst hij in Groningen door het bedrijven van sociale politiek en de strijd tegen ongelijkheid. Dusdanig dat een liberaal raadslid onlangs aangaf “je zou bijna geloven in sociaal-democratie”. Dat deden wij al, dat doen wij en zullen wij als PvdA altijd blijven doen.

Moedig voorwaarts!

Hartelijke groet,

Tjeerd van Dekken (gedeputeerde) & Pascal Roemers (fractievoorzitter).