Nieuwsuuronderzoek Groningen Seaports en Dubbele Dijk

Vandaag besprak Provinciale Staten het Nieuwsuuronderzoek over Grondtransactie bij Groningen Seaports en Dubbele Dijk. Fractievoorzitter Pascal Roemers voerde het woord. 

Dubbele Dijk 

Eerst de Dubbele Dijk, waar vooral de pachtsom die de provincie betaalde aan Bakker Bierum opvalt. Deze is hoog. Ook is er gekozen voor een pachtconstructie, in plaats van koop van de grond of eventueel zelfs onteigening. Een taxatierapport wat deze pachtconstructie en het bijbehorende bedrag ondersteunt, ontbreekt. Bakker Bierum lijkt dubbele winst te pakken, want het bedrijf krijgt een riante pachtsom en blijft eigenaar van de grond. Ook vinden we het jammer dat er niet voor gekozen is om in 2016 actief te communiceren naar de Staten dat deze pachtdeal is gesloten. Afgesproken is dat het college extra onderliggende informatie naar de Staten toestuurt om het feitenrelaas zo compleet mogelijk te krijgen.  

Groningen Seaports 

Bij de grondtransacties van Groningen Seaports (GSP) rondom het datacenter van Google lijken wat meer dingen niet in de haak te zijn. Het Algemeen Bestuur (AB) van GSP heeft aangekondigd een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gang van zaken. Dit lijkt ons erg verstandig. We geven graag een aantal punten mee ter overweging voor het onderzoek. We hopen dat het AB zich binnen de gestelde kaders goed genoeg in staat voelt om dit onderzoek aan te sturen. Tenslotte zijn we benieuwd wie het onderzoek zal gaan uitvoeren en op welke termijn we de uitkomsten kunnen verwachten. 

Inhoudelijk zijn we benieuwd hoe het heeft kunnen gebeuren dat er bij de grondtransacties van GSP bedragen zijn uitgegeven van boven de 5 miljoen zonder formeel aandeelhoudersbesluit. Ook is er grond verkocht aan Google, die op dat moment nog niet in handen was van GSP. Ook over de marktwaarde van de betreffende grond hebben we vragen. Daarnaast is er onteigening opgenomen in de notariële akte, terwijl GSP daar geen bevoegdheid voor had. 

Nieuwsuur stelt dat er bij de exploitatie van windmolens door Delta Noord, mogelijk sprake is geweest van belangenverstrengeling. We vragen ons af hoe dit heeft kunnen plaatsvinden en hoe het AB van GSP dit heeft kunnen accepteren. Tenslotte vragen we ons af waarom de vaststellingsovereenkomst met Bakker Bierum op dit moment nog steeds niet openbaar is. Ook vinden we het bijzonder dat deze niet gedeeld kon worden met Nieuwsuur omdat de provincie deze niet kon vinden. 

Vervolg

Vanuit het AB is aangeven dat zij alles doen om de onderste steen boven water te krijgen. We wachten het resultaat van het onafhankelijk onderzoek af en zullen dan bepalen wat onze vervolgstappen zijn. Wij sluiten verder onderzoek niet uit.