Noordelijk Voorcongres

In januari zal het PvdA  congres worden gehouden. Daar worden dan het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de tweede kamer verkiezingen van 17 maart 2021 vastgesteld.

Voor dat congres kan elk individueel  lid langs digitale weg moties of amendementen indienen.  Als die voldoende steun krijgen komen ze aan de orde op het congres. Op dat congres kan ook elk lid (digitaal) deelnemen aan de stemming.

Wij kunnen ons voorstellen dat er moties of amendementen op thema’s zijn die van groot belang zijn voor noord- en oost-Nederland. De kortste  weg om die moties of amendementen op de agenda van het congres te krijgen gaat via een zogenaamd voorcongres. Moties en amendementen die op het voorcongres de steun van een meerderheid krijgen, gaan direct door naar het PvdA stemlokaal.

Daarom hebben de gewestelijke besturen van Drenthe, Fryslan, Groningen en Overijssel besloten gemeenschappelijk een digitaal voorcongres te organiseren. Dat vindt plaats op 28 november van 10.00 tot 11.30. Nadere info over de manier waarop deelgenomen kan worden volgt.

Het staat elk lid in Drenthe, Fryslan. Groningen en Overijssel vrij om moties of amendementen op het voorcongres in  te dienen,  het gaat ons daarbij vooral om grote lijnen in thema’s die voor het noorden en oosten van belang zijn.

Eventuele moties of amendementen, vergezeld van een korte toelichting,  kun je uiterlijk op 25 november mailen naar: noordelijkvoorcongres@pvdagroningen.nl

Bert Otten, voorzitter gewest Overijssel
Bert Dieters, voorzitter gewest Groningen
Roelof Veldhuis, voorzitter gewest Fryslan
Jacob Bruintjes, voorzitter gewest Drenthe