Noorderzijlvest

Herman Beerda               Dagelijks bestuur

Janny Gerda de Jonge      Fractie voorzitter

Eisse Kruidhof                 Lid Algemeen bestuur