Online Algemene Ledenvergadering op 14-11-2020

Op 14 november is het bestuur voornemens een online vergadering te houden. We hebben daarvoor een inspirerend programma opgesteld welke in de bijlagen te vinden is. We hopen van ganse harte dat het programma doorgang kan vinden.

U ontvangt voor de online vergadering binnenkort een toegangslink.

Graag tot 14 november.
Namens het Gewestelijk Bestuur,
Francie Kaaijk, secretaris.


Klik hier voor de agenda van deze vergadering.
Klik hier voor het verslag van 30 november 2019.
Klik hier voor het jaarplan en begroting 2021.