ontwerp Programma Mobiliteit

Op 1 december werd in de commissievergadering het ontwerp Programma Mobiliteit behandeld. Fractievoorzitter Pascal Roemers voerde namens de PvdA het woord.

Een lijvig stuk

Voorzitter, vol verwachting klopt ons hart. Het document wat we vandaag bespreken ligt nog tot 15 december ter inzage en dat geeft ons als Staten de mogelijkheid om een eerste reactie te geven. We hebben er even op moeten wachten maar nu is het er. Een document van 95 pagina’s, 95 pagina’s…Ik moet u eerlijk zeggen voorzitter, wij vonden het een lijvig stuk. Dat is misschien wel gelijk ons eerste punt van zorg. Kunnen inwoners dit wel op een redelijke wijze doorlezen? Is het niet mogelijk om een goede samenvatting te maken?

De langetermijn visie van de PvdA

We vinden het op inhoud een redelijk goed stuk. Naar ons idee mogen bepaalde zaken er wat scherper in komen te staan. We hebben vooral gekeken naar wat de inwoners aan dit programma hebben. Wanneer we kijken naar de wandel- en fietspaden, kunnen wij als PvdA alleen maar tevreden zijn. Dit past bij onze gedachte (en verkiezingsprogramma). Sterker nog voorzitter, ik las in het archief van onze eigen partij een stuk van oud collega Statenlid Sjak Rijploeg over de toekomst van mobiliteit waarin al gesproken werd over elektrische bussen, beveiliging van gsm-sloten op elektrische fietsen en mensen verleiden om vaker met de trein te gaan.

Verder was toen voor de PvdA al duidelijk dat er een dubbel spoor moest komen naar Leeuwarden en werd de zogenoemde Nedersaksenlijn al op de agenda gezet. Het is juist deze lange termijnvisie die we de afgelopen jaren dan wel tot uitvoering zien komen dan wel nu in dit document zien terug komen.

Suggesties voor het college

Voorzitter, dan nu terug naar programma mobiliteit. We zouden het college nog het volgende willen meegeven:

 • We vinden het vormen van een mobiliteitsfonds een goed instrument.
 • We vinden het belangrijk dat toerisme en recreatie ook onderdeel is geworden. Deze sector wordt steeds belangrijker en heeft hierdoor een goede infrastructuur nodig.
 • Dit geldt ook voor de goederen (dus niet alleen goede vaarwegen voor pakjesboot 12, maar ook voor pakjes over de weg en de fietspaden).
 • We zouden graag zien dat het thema ’toegankelijkheid’ wat meer benadrukt wordt.
 • Probeer het document leesbaarder te maken, begin met de jaardoelen en ga daarna uitleggen hoe we daartoe komen.
 • Wij missen de koppeling met de verstedelijkinsstrategie Groningen-Assen en daarmee ook de relatie met de woonopgave die hier speelt.
 • Dit geldt ook voor deltaplan voor het Noorden. Met de mogelijke groei aan werk, wonen en voorzieningen. Hoe sluiten we dit allemaal goed aan?
 • Blijf sterk uitdragen dat we gaan voor de verdubbeling van de N33, de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Deze worden slechts 1 keer concreet genoemd. In de rest van het document spreekt het college over de verbinding naar de randstad en Oost-Nederland.
 • Hoe passen de plannen van Oost-Groningen hierin, de ontwikkeling van grootschalige bedrijvigheid in relatie tot infrastructuur?
 • In het document wordt gesteld; ‘We bouwen pas nieuwe infrastructuur toe als anders slimme en groene oplossingen niet voldoende opleveren’. Kan het college dit misschien nader toelichten?
 • Wat ons betreft is Groningen niet het startpunt maar het middelpunt met kansen voor verbindingen met Scandinavië en Duitsland.

Want we doen het uiteindelijk voor de inwoners van onze mooie provincie. Zodat iedereen op een veilige manier onderweg kan naar werk en school en boodschappen kan gaan doen.

Ten slotte deed onze fractievoorzitter nog een oproep aan de partijen in Den Haag om zo snel mogelijk de formatie te sluiten zodat we verder kunnen met de ontwikkelingen in het noorden van Nederland.