Op pad met Marleen Barth

Zondag 22 maart kwam Marleen Barth naar Groningen om samen met William Moorlag en kandidaten voor de Waterschappen en Provinciale Staten campagne te voeren tijdens de koopzondag in de stad. In haar zondagsbrief verteld zij over het belang om op 18 maart te gaan stemmen.

Marleen BaMarleen Bathrth: “Veel mensen die ik op straat spreek, zijn er nog niet uit op welke partij ze op 18 maart gaan stemmen. Ze vragen zich af of er eigenlijk wel iets te kiezen valt. Is het niet gewoon zo dat de gevolgen van de economische crisis, het geweld in Oekraïne en de bureaucraten in Brussel bepalen wat er in Den Haag besloten wordt? Kan de PvdA het verschil wel maken?

Dat is een goede vraag, maar gelukkig hebben we ook een goed antwoord. De keuzes tekenen zich namelijk helder af. CDA en D66 zetten ons als regeringspartij steeds meer onder druk. Ze willen vanuit de Eerste Kamer het kabinet straks misschien wel steunen, maar eisen in ruil daarvoor dat er miljarden extra bezuinigd gaan worden. SP en PVV willen alleen maar zo snel mogelijk een kabinetscrisis.

Als PvdA maken we andere keuzes. Nieuwe bezuinigingen oDSC04438p de zorg en sociale zekerheid, daar beginnen wij niet aan. We hebben op een sociale manier de overheidsfinanciën op orde gebracht. Nog meer vragen van mensen is niet nodig. Het kabinet moet nu door met het opbouwen van de economie, om meer banen te scheppen.

En een kabinetscrisis, wie zit daar nou op te wachten? In onze onzekere wereld moet de politiek juist haar hoofd koel en het roer recht houden. Chaos in de politiek zou het voorzichtige herstel van onze economie zo maar kapot kunnen maken. We hebben allemaal gezien hoe de economie in 2010 weer onderuit ging, omdat door het aan de macht komen van de PVV het consumentenvertrouwen instortte. Dat mag niet weer gebeuren.

DSC04441Onze boodschap is dus helder. Het kabinet moet haar werk af kunnen maken. Geen nieuwe bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid, geen hervormen om het hervormen. De economie groeit weer, het aantal banen neemt toe. Als mensen weten waar ze aan toe zijn, er op kunnen vertrouwen dat we in Den Haag op de ingeslagen koers verder gaan, zullen ze nog meer durven investeren. Zo vinden we samen de weg verder omhoog. Krijgen ook mensen die niet de wind mee hebben in het leven de kans om mee te doen.

Met die boodschap ga ik graag de komende 25 dagen de straat op en de huizen langs. Een sterker en socialer Nederland komt er alleen met een sterke PvdA. In de Waterschappen, in alle Staten, en in de Eerste Kamer.”