Krimpaanpak

De PvdA wil: een krimpaanpak die krimp- en groeigebieden aan elkaar verbindt.aansluiten bij de kracht die er in de dorpen zelf is, de initiatieven van bewoners actief ondersteunen. De hindermacht van regels en overbodige bureaucratie

Lees verder

Mobiliteit

De PvdA wil: De aanleg van de Regiotram in een geïntegreerd systeem met treinen en bussen. Dat het stelsel van transferia rond de stad moet worden uitgebreid. De realisatie van de passagierstreinverbinding naar Veendam. Verlenging

Lees verder

Cultuur

De PvdA wil: een kwalitatief hoogstaande culturele infrastructuur met een aanbod dat aantrekkelijk is voor inwoners van onze provincie, maar dat ook bijdraagt aan het vestigingsklimaat in Groningen voor mensen en bedrijven. bevorderen van cultuurparticipatie.

Lees verder

Bestuur

De PvdA wil: Een sterk middenbestuur, met naast aandacht voor de ‘kerntaken’ (zoals ruimte, economie, infrastructuur, cultuur) veel aandacht schenkt aan versterken van de leefbaarheid, sociale cohesie en kwaliteit en spreiding van voorziening. voorzetting van

Lees verder