Mobiliteit

De PvdA wil: De aanleg van de Regiotram in een geïntegreerd systeem met treinen en bussen. Dat het stelsel van transferia rond de stad moet worden uitgebreid. De realisatie van de passagierstreinverbinding naar Veendam. Verlenging

Meer lezen

Cultuur

De PvdA wil: een kwalitatief hoogstaande culturele infrastructuur met een aanbod dat aantrekkelijk is voor inwoners van onze provincie, maar dat ook bijdraagt aan het vestigingsklimaat in Groningen voor mensen en bedrijven. bevorderen van cultuurparticipatie.

Meer lezen

Bestuur

De PvdA wil: Een sterk middenbestuur, met naast aandacht voor de ‘kerntaken’ (zoals ruimte, economie, infrastructuur, cultuur) veel aandacht schenkt aan versterken van de leefbaarheid, sociale cohesie en kwaliteit en spreiding van voorziening. voorzetting van

Meer lezen