Provinciale Staten overhandigen brief aan Minister Wiebes

Op woensdag 10 januari heeft de Provinciale Staten een brief aangeboden aan Minister Wiebes. De gaswinning is een trein die een spoor van vernieling achterlaat.

Het is schrijnend dat alle Groningers die opnieuw beschadigingen aan hun huizen tegenkomen weer in hetzelfde slopende proces terecht komen van schadeafhandeling en de daarmee gepaard gaande frustraties. Regels om te zorgen dat de schadeafhandeling eenvoudig en goed verloopt zijn nog niet vastgesteld.

Wij scharen ons als Provinciale Staten achter de Groningers. Wat wordt gevraagd is niet meer dan redelijk: Geef gehoor aan de stem van onze inwoners; eerlijke en snelle schade-afhandeling, verlaging van de gaswinning naar een veilig niveau en herstel van de Groninger samenleving: maatschappelijk, psychisch en economisch.”

BewarenBewaren