Provinciale Statenvergadering 05-02-2020

Vanochtend stond de Herprioritering wettelijke en autonome taken vanaf 2020 op de agenda van de Provinciale Staten. Fractievoorzitter Gert Engelkens voerde het woord.

De mindering van de subsidies voor CMO STAMM en Vereniging Groninger Dorpen vanaf 2022 zijn pijnpunten, maar Gert heeft de toezegging gekregen van het College dat de Vereniging Groninger Dorpen deze collegeperiode vanuit het Leefbaarheidsprogramma zal worden gecompenseerd.

Middels een door de PvdA ingediende en door ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66 en CDA gesteunde motie heeft hij ook kunnen afdwingen dat het College in gesprek gaat met CMO STAMM om te kijken of deze de provincie op projectbasis het provinciale beleid kan blijven ondersteunen en er binnen het Leefbaarheidsprogramma wordt gekeken of de overgang van structurele subsidies naar mogelijke projectsubsidies kan worden verzacht. Het College zal hier bij de bespreking van de provinciale begroting voor 2021 op terugkomen.