Op weg naar een duurzaam Noorden


Opwekking van groene energie, het verduurzamen van huizen en bedrijven, particulieren en verenigingen die zelf energie opwekken op buurtniveau: het is een greep uit de plannen die de drie noordelijke PvdA-lijsttrekkers Jannewietske de Vries (Fryslân), William Moorlag (Groningen) en Ard van der Tuuk (Drenthe) zaterdag samen met politiek leider Diederik Samsom op het Duurzaamheidsfestival in Leeuwarden hebben gepresenteerd.

Plan Fr.Gr.DrHiermee willen zij de noordelijke provincies koploper laten zijn in duurzame energiebesparing en opwekking. De drie lijsttrekkers omarmden zaterdag onder toeziend oog met partijleider Diederik Samsom drie ambities: de afhankelijkheid van fossiele energie moet naar beneden, het succes van energiebesparing moet vergroot en de kansen die er liggen op het gebied van duurzame opwekking moeten beter benut. Dat is goed voor de portemonnee van burgers, voor de werkgelegenheid en de innovatieve sector in de noordelijke provincies.

Een greep uit de Groningse plannen

Zonne-energie slim toepassen in onze leefomgeving. De PvdA kiest voor het aanbrengen van zonnepanelen boven transferia, de fietspaden-plus en op restruimtes. De provincie stelt restruimtes (bijvoorbeeld rond een weg of de baggerdepots) hiervoor beschikbaar.

Er wordt 4000 euro per huishouden beschikbaar gesteld voor energiebesparingsmaatregelen in het gaswinningsgebied. Duizenden aanvragen zijn al ingediend maar de regeling breken we nu open voor de gehele gaswinningsregio. In het akkoord Vertrouwen op Herstel, Herstel van Vertrouwen heeft de provincie € 125 miljoen beschikbaar gekregen waaruit we dit financieren.

Geen boringen naar schaliegas in Groningen. Schaliegas is niet duurzaam en de gevolgen voor mens en milieu in het buitenland beloven weinig goeds. We zijn ook tegen de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven. Kernafval wordt niet opgeslagen in onze zoutkoepels. We moeten naar andere, duurzamere vormen van energieopwekking.

Voor het gehele plan kijk naar 9 punten voor Duurzaam Groningen