PvdA Statenfractie Groningen stelt vragen over Volkshuisvestingsfonds

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid in Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld over het volkshuisvestingsfonds. Dit fonds van ruim 400 miljoen is beschikbaar gesteld door demissionair minister Ollongren om de leefbaarheid in kwetsbare gebieden te verbeteren. Het fonds komt voort uit het woonakkoord wat het kabinet vorig jaar sloot met de PvdA en Groenlinks. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer voerde hierover namens de PvdA de onderhandelingen.

De Groningse gebieden Groningen-Noord (stad), Eemsdelta, Oost-Groningen en Het Hogeland krijgen binnen het fonds hoge prioriteit, maar gemeenten moeten zelf aanvragen doen. Door een minimale omvang van 200 woningen of een bedrag 7,5 miljoen komen niet alle projecten zomaar in aanmerking. In Zeeland helpt de provincie gemeenten om projecten de bundelen zodat zij wel in aanmerking kunnen komen. De PvdA Statenfractie hoort graag of de provincie Groningen hier ook toe bereid is.

Fractievoorzitter Pascal Roemers: ‘We zijn blij met dit volkshuisvestingsfonds en we zien hierin veel kansen voor de Groningse gemeenten. We zouden het zonde vinden als Groningse projecten buiten de boot vallen. Daarom vragen we het college of zij, indien nodig, bereid zijn om gemeenten te helpen bij hun aanvraag.’

Schriftelijke vragen Volkshuisvestingsfonds