PvdA Statenfractie stelt vragen over LNG- en waterstofterminal in de Eemshaven

Recent werd duidelijk dat de Minister van Klimaat en Energie samen met de Gasunie aan het kijken is naar de mogelijkheden om in de Eemshaven een zogeheten ‘floating terminal’ neer te leggen. Op deze manier kan meer vloeibaar Gas (LNG) geïmporteerd worden als alternatief voor de import van Russisch Gas. Na een periode van 3 tot 5 jaar kan worden overgegaan op een vaste terminal. Parallel hieraan kan dan tevens een waterstofterminal worden ontwikkeld, zo stelde de Gasunie. Zo kunnen we in de Eemshaven dus structureel een LNG- en waterstofterminal neerzetten.

Onze provincie heeft grote ambities met de productie, opslag en aanlanding van groene waterstof. Groningen kan de komende jaren hét centrum van de waterstofeconomie worden. Vanuit de EU is Noord-Nederland zelfs uitgeroepen tot de eerste waterstofregio: ‘Hydrogen Valley’. Dit creëert grote kansen voor onze regio op het gebied van groei, innovatie en werkgelegenheid. De PvdA vindt het daarom erg belangrijk dat we goed zicht hebben op de ontwikkeling van een dergelijke waterstofterminal. We hebben daarom bij het college geïnformeerd naar de plannen en de concreetheid ervan.

Schriftelijke vragen

  1. Is het college op de hoogte van deze ontwikkelingen?
  2. Deelt het college de mening van de PvdA dat we als Provincie goed zicht moeten houden op de ontwikkeling van een dergelijke waterstofterminal gezien het belang hiervan voor de Groningse waterstofeconomie?
  3. Kan het college bij de Minister informeren hoe concreet de plannen zijn om op termijn een waterstofterminal te ontwikkelen en op welke termijn dit zal gebeuren?
  4. Afgelopen jaar werd tevens duidelijk dat de Eemshaven kampt met ruimtegebrek. Weet het college of hier rekening mee is gehouden?