PvdA: Zorg dichtbij in Groningen

Nu de samenstelling van de bevolking in de provincie Groningen verandert doordat mensen wegtrekken uit sommige regio’s en andere plaatsen zoals de stad juist een toename in de bevolking zien, zal ook de zorg anders georganiseerd moeten gaan worden. Daarom presenteert de Partij van de Arbeid Groningen vandaag haar visie op een bereikbare en betaalbare zorg in de provincie.

Centraal in de plannen staat dat de zorg dichtbij georganiseerd is. Mede dankzij de PvdA is de wijkverpleegkundige terug. Wat ons betreft krijgt die een sterke centrale positie. En er komen zogeheten integrale zorgcentra in kerngemeentes. Dat zijn zorgcentra waar niet alleen huisartsenzorg wordt geboden, maar ook onderzoek, diagnostiek en nazorg van medisch specialisten. De PvdA vindt dat deze zorg dichtbij moet worden aangeboden, zodat alleen bij zwaardere medische ingrepen de gang naar het ziekenhuis hoeft te worden gemaakt. Voorkomen moet worden dat mensen voor een röntgenfoto of een bezoek aan het diabetesspreekuur tientallen kilometers moeten reizen.

Lijsttrekker William Moorlag overhandigt de plannen dinsdag 10 maart aan staatssecretaris Martin van Rijn in zorgcentrum Damsterheerd in Appingedam. Hier gaan de twee PvdA’ers in gesprek met bewoners over de zorg in de provincie. Moorlag: ‘Mede dankzij een bijdrage van 10 miljoen euro van de provincie hebben we bereikt dat er een nieuw ziekenhuis in Scheemda terugkomt voor de twee locaties in Winschoten en Delfzijl. De inwoners van deze gemeenten blijven wat mij betreft niet verstoken van specialistische zorg dichtbij: we openen er medische centra voor diagnostiek, kleinere specialistische ingrepen en specialistische nazorg – de zogeheten anderhalflijnszorg.’

Dit zijn de doelstellingen:

* de wijkverpleegkundige krijgt een sterkere centrale positie
* er worden anderhalfslijncentra opgezet in alle kerngemeentes
* bereikbaarheid van zorg dicht in de buurt
* hoge kwaliteit van zorg
* betaalbare zorg
* langer thuis wonen ook als je zorg nodig hebt
* preventieve zorg
* zorgaanbieders verantwoordelijk nemen voor de ketenzorg
* bewoners steunen bij initiatieven van onderop

Zorgplan