Regeerakkoord grote deceptie voor Groningen

Dinsdag kwam de aanstaande coalitie met het regeerakkoord naar buiten. De verwachtingen in Groningen waren hooggespannen, want zouden ChristenUnie, CDA en D66 hun beloftes waarmaken wat betreft de aardbevingsellende in Groningen. Helaas moeten we de conclusie trekken dat Groningen er ronduit bekaaid vanaf komt.

Statenlid Ankie Beenen

“Vermindering van de gaswinning met 1,5 miljard kuub in vier jaar tijd. Zo lezen we in het coalitieakkoord. Ik krijg er plaatsvervangende schaamte van” aldus Statenlid Ankie Beenen.” Ruim vier jaar lang hebben partijen als de ChristenUnie, CDA en D66 moord en brand geschreeuwd dat we de gaswinning niet snel genoeg omlaag brachten, terwijl onze Kamerleden iedere kuub omlaag met hand en tand moesten bevechten. Ondanks alle tegenstand hebben we in die periode de gaswinning nagenoeg weten te halveren.

Met zijn allen waren we het erover eens: we zijn er nog lang niet. Des te groter de verbazing dat de nieuwe regering niet serieus verder gaat met de verlaging van de gaswinning, dit wordt gewoon doorgeschoven naar een volgende regering”.

Ons Kamerlid Henk Nijboer onderschrijft dit: “Groningen wordt afgescheept met een fooi. Waar fors geïnvesteerd moet worden in leefbaarheid en banen, krijgt Groningen 4 x 50 miljoen. Dat is echt een schijntje. Wat wel goed is, is dat er een schadefonds van het Rijk komt voor Groningers. De NAM dus echt buiten de deur. Daarvoor pleitte de PvdA al. Dit was eigenlijk ook al eerder toegezegd door het kabinet. Teleurgesteld ben ik echt over de gaswinning. Die blijft de komende vier jaar boven de 20 miljard kuub. Als je echt wat aan de oorzaken wilt doen, dan moet je minder winnen. Ik had een afbouwpad verwacht tot uiteindelijk 0 in de toekomst. Maar niks van dat alles. De Groningers moeten het doen met warme, maar loze woorden.”

Wij hopen dat de provincie hier geen genoegen mee neemt. Ankie Beenen: “Tegen de publieke opinie in wisten Max van de Berg en William Moorlag zélfs bij minister Kamp een miljard los te krijgen en werd de weg omlaag voor de gaswinning ingezet. We verwachten dan ook dat het huidige college het hier niet bij laat zitten en zich laat horen in Den Haag, want het wordt de hoogste tijd dat het huidige college resultaten gaat boeken op dit dossier.”