Regionale Energiestrategie 12 mei 2021

Vandaag besprak de Statencommissie de Regionale Energiestrategie 1.0. Richart Joling voerde namens de PvdA het woord. Hij vroeg aandacht voor de gezondheidsklachten die sommige inwoners ondervinden in de nabijheid van windmolens en vroeg het college om een reactie hoe zij hiermee omgaat. Daarnaast stipte hij aan dat los van het vergroenen van de energievoorziening ook het isoleren van huizen in onze provincie hoge prioriteit moet hebben. Dit omdat betere isolatie ook de energiekosten voor de inwoners drukkt. Ook snijdt het mes aan twee kanten, als je minder energie gebruikt, hoef je ook minder energie op te wekken.

De RES gaat teveel over de grote spelers, en te weinig over de inwoners. Wie zien nu dat veel werk aan bijvoorbeeld zonneparken wordt gedaan door arbeidsmigranten. Dit moet anders kunnen. We moeten onze jeugd opleiden en we moeten met levenslang leren mensen omscholen. Er liggen zoveel kansen die niet gebruikt worden. Ook mensen uit het doelgroepenregister kunnen hiervoor worden ingezet.

De problemen met de netcapaciteit zijn nijpend. Een school in Ter Apel, die in de exploitatie afhankelijk is van zonne-energie kan niet aangesloten worden, sociale werkvoorzieningsschap Wedeka in Stadskanaal kan niet worden aangesloten en inwoners moeten soms wel een jaar wachten op een aansluiting van Enexis. Dit is de wereld op z’n kop.

Tot slot. Draagvlak en het blijven betrekken van de inwoners moet altijd een speerpunt zijn en blijven binnen de RES. Communicatie en participatie is essentieel om de RES tot een goed einde te brengen.