Reken af? Reken eens door!

We hebben van alle politieke partijen de verkiezingsprogramma’s doorgenomen. Van alle partijen die meedoen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten maakt de SP het op economisch vlak wel heel bont. Dat ‘armoede’ en ‘armoedebestrijding’ niet voorkomen in het programma van D66 is gezien de oproep van Alexander Pechtold om miljarden op zorg en sociale zekerheid te bezuinigen niet verrassend. Dat de PVV kernenergie wil, is bekend en verbaast niet. Ook niet verrassend is dat het CDA en de ChristenUnie het landschap minder willen beschermen en meer ruimte willen voor de bouw van grote stallen. Maar in het SP-programma deden we wel de meest onthutsende ontdekking. De SP onderscheidt zich al niet door financiële degelijkheid, maar breekt nu echt het herstel van de Groninger economie af.

Wat is namelijk het geval? De SP schrijft in het verkiezingsprogramma heel stoer: ‘De provincie moet alle gelden die niet aan wettelijke taken worden uitgegeven inzetten ten behoeve van het Fonds Leefbaarheid’. Dat geld wil de SP in overleg met gemeenten inzetten om het voorzieningenniveau op peil te houden. Om welk bedrag het gaat? Nou, een slordige 35 miljoen euro. Een mooie geste aan de gemeenten, zou je denken. Maar funest voor de Groninger economie en de werkgelegenheid in onze provincie.

Want waar wordt die 35 miljoen euro ‘die niet aan wettelijke taken worden uitgegeven’ op dit moment door de provincie aan besteed? Met andere woorden wat schrapt de SP in de begroting van de provincie? Wat gaat de provincie volgens de SP niet meer doen? Een analyse van de begroting van de provincie levert het volgende beeld op:

– De SP schrapt bijna 10 miljoen euro op economisch beleid
– De SP schrapt ruim 2 miljoen op milieu- en veiligheidsbeleid
– De SP schrapt bijna 3 miljoen op sociaal beleid
– De SP schrapt bijna 7 miljoen op cultuurbeleid
– De SP schrapt bijna 1,5 miljoen op energiebeleid
– De SP schrapt ruim 3 miljoen op gebiedsgerichte stimulering van economie (o.a. Lauwersmeer en Veenkoloniën)

Concreet betekent dat, als we de SP volgen, geen geld meer hebben voor het verder ontwikkelen van de Eemshaven en de bedrijvigheid bij Delfzijl en het stimuleren van de werkgelegenheid in Oost Groningen. De controle en het milieutoezicht op bedrijven moet worden verminderd. De SP schrapt het geld voor de ondersteuning en subsidies voor patiëntenorganisaties en de gebundelde aanpak van de leefbaarheidsproblemen in krimpgebieden. Geen provinciaal geld meer naar het Studiefonds, waarmee kinderen uit arme gezinnen worden ondersteund. Als het voorstel van de SP wordt gevolgd, komt er een culturele kaalslag: geen geld meer voor de Groninger Borgen, musea en tal van festivals, zoals Eurosonic Noorderslag, die onze provincie zoveel dynamiek geven. Ook de budgetten voor het stimuleren van duurzame energie worden geschrapt.

Is dat wel goed doordacht? Zien we die gevolgen vertaald in het programma van de SP? Welnee! In het programma staan torenhoge ambities voor het stimuleren van de economie, sociaal beleid, verduurzaming van de energievoorziening, natuur en milieu. En de SP schrijft dat ze op de bres staat voor cultuur. Maar als je alle budgetten daarvoor schrapt, kan de SP al die ambities niet waarmaken. Of kan de SP met een toverslag wegbezuinigde euro’s alsnog uitgeven?

De kaalslag wordt nog veel erger dan de SP impliciet zelf voorspiegelt. Een groot deel van het geld dat de provincie begroot voor het aanjagen van de economie en werkgelegenheid, wordt immers aangevuld met Europese subsidies. Elk miljoen dat de provincie minder besteedt aan het versterken van de Groninger economie, gaat gepaard met het verlies van minstens een miljoen aan Europees geld. Kom je al snel uit op het dubbele bedrag (70 miljoen) dat niet besteed kan worden aan het stimuleren van het Groninger midden- en kleinbedrijf, aan meer banen en een overgang naar duurzame energie.

Dat gaat mij als PvdA’er aan het hart. Omdat ik als gedeputeerde economie de afgelopen twee jaar met eigen ogen de goede resultaten heb gezien. Volop kansen voor bedrijven, nieuwe banen en goede opleidingen voor Groningers. De SP zou juist met ons pal moeten staan voor meer werkgelegenheid in de provincie, een sterke regionale economie en een leefbare provincie. ‘Reken af!’ is het motto van de SP. Mijn advies aan de SP: Reken eens door! Gratis geld bestaat niet.

Yvonne van Mastrigt
Gedeputeerde economie en nummer 2 op de PvdA-lijst voor de Provinciale Staten Groningen