Rijkswaterstaat kom over de brug!

De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over het al dan niet terugplaatsen van de Paddepoelsterbrug. Deze brug, die van oudsher een belangrijke verbinding is tussen Stad en Ommeland, dreigt nu te verdwijnen als het aan Rijkswaterstaat ligt. Vanuit de PvdA zijn wij voor het behoud van een brugverbinding. Niet alleen vinden wij dit vanuit de Statenfractie, de PvdA-fracties uit Groningen, Hogeland en Westerkwartier pleitten ook voor het openhouden van deze verbinding.

Inmiddels heb ik zelf gesproken met de heer Bauman van actiecomité Brugterug over de mogelijkheden en de argumenten die zij hiervoor aandragen richting RWS. De bewoners voelen zich door RWS op het verkeerde been gezet. Brugterug heeft met diverse belanghebbende partijen, waaronder de dorpsverenigingen van Adorp, Sauwerd, Ezinge, Garnwerd, de Wijkraad Paddepoel en Middag-Humsterland op dinsdag 26 maart 2019 een gesprek gehad met RWS.

Korte termijn
Op korte termijn moet er snel een oplossing komen. Het repareren van de huidige brug lijkt een van de goedkoopste oplossingen en voor alle verkeersdeelnemers, ook de veiligste oplossing. Het pontje zoals die nu genoemd wordt en de restricties die hieraan zitten, is niet alleen een slechte oplossing, maar bevestigt mijn gevoel van een belbus. Een oplossing met beperkte capaciteit. Het plaatsen van een hoge fietsbrug is met de kosten die hiervoor zijn geraamd, schrikbarend hoog.

Lange termijn
Vanuit RWS is aangegeven dat veiligheid de belangrijkste reden is om de brug niet terug te plaatsen. Nu uit onderzoek is gebleken dat het ongeluk door een persoonlijke fout tot stand is gekomen gaat dit argument niet meer op.

In het rapport van RWS (Verbeteren veiligheid vaarroute Lemmer-Delfzijl) is ook aangegeven dat er sprake is van met name een hoogte beperking voor de containervaart door te lage brug(gen) in Groningen. De vervanging van deze te lage (fiets) bruggen en 3 andere bruggen wordt in de zogenaamde fase 2 uitgevoerd volgens het rapport. In deze fase worden de Groningse Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug en de Friese bruggen Schuilenburg en Kootstertille vervangen. Hiervoor heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een bedrag van 102 miljoen euro gereserveerd. Daarmee impliceert RWS dat de brug niet zou verdwijnen. Toen zou de uitvoering hiervan nog in 2024 plaatsvinden. In dit rapport komt niet de noodzaak naar voren om dit vanuit veiligheid oogpunt eerder uit te moeten voeren.

Wat te doen?
Zondag 31 maart heb ik een mail gestuurd aan Gedeputeerde Gräper-van Koolwijk. Ik heb haar gevraagd om tijdens het bestuurlijk overleg komende woensdag zich expliciet hard te maken voor behoud van de brug en op de korte termijn een snelle en adequate oplossing, waarbij het terugplaatsen van de huidige brug onze voorkeur heeft.

Pascal Roemers
Lid PvdA-Statenfractie Groningen