Ring Zuid

Vandaag is er gesproken over de Ring Zuid. Pascal voerde hierover het woord.

Voor de PvdA is het duidelijk, dat het een pijnlijk besluit is dat er een hap uit de budgetten voor de verdubbeling van de N33 en de Wunderline te moeten nemen om Aanpak Ring-Zuid voort te kunnen zetten. De verdubbeling van de N33 is voor ons een belangrijke zaak. De economie en de bijbehorende werkgelegenheid is van groot belang voor deze regio. Steeds meer bedrijven weten deze regio Delfzijl-Eemshaven dan ook te vinden. De verdubbeling van de N33 dient daarmee voor ons een belangrijk doel. Een sterke regio is cruciaal voor een sterke stad.

Daarom willen wij dat het college keihard aan de slag gaat met de eerder aangenomen motie ‘Reddingsboei”. Daarom steunen wij het amendement van de Christenunie wat deze motie, om alternatieve financiering voor de N33 en de Wunderline te vinden, bekrachtigt.