Ruimte voor Talent

Afgelopen week werd het Topsportzorgcentrum geopend, een symbool voor de Topsport in Noord-Nederland, maar waar het ook de bedoeling is dat bijvoorbeeld een geblesseerde handbalster uit Stadskanaal terecht kan. Slechts een voorbeeld van wat er allemaal in onze regio gedaan wordt om jonge talenten de kans te geven om de top te bereiken. Afgelopen week waren Gert Engelkens en Ankie Beenen op bezoek bij de Topsport Talent School in Groningen, onderdeel van Topsport Noord.

Fractievoorzitter Gert Engelkens

De Topsport Talent school is wat het is: een school voor talentvolle topsporters. De leerlingen op deze school hebben de ruimte om school aan te laten sluiten bij hun drukke sportleven zodat ze ook als ze niet de hoogste top behalen in hun sport, goed beslagen ten ijs komen in de maatschappij.

Alhoewel er veel gedaan wordt is er nog ruimte voor verbetering in de opleiding van onze jonge talenten. Zo zijn er zorgen over het aanbod van goed opgeleide trainers. Veel verenigingen hebben te weinig middelen om deze mensen goed te betalen, waardoor het aanbod schaars is.

Voor de PvdA is de verbinding met de breedtesport van groot belang. Get Engelkens: “wij zetten in op een gezonde generatie, daarom hebben wij ons ook ingezet voor projecten als de sportieve gezonde school, waarin de basis wordt gelegd voor een gezonde jeugd én kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontdekken. Mooi om te zien dat jonge Noordelijke (top)sporters op deze Topsport Talent School zich naast hun schoolloopbaan, volledig kunnen focussen op hun eigen sportcarrière. Maatwerk en (zelf)discipline is daarbij een vereiste, maar uiteindelijk zijn er maar weinig afvallers. Wat opviel tijdens ons werkbezoek is dat er op allerlei terreinen wordt samengewerkt met andere actoren in de Noordelijke sportwereld, zoals binnen Sportplein Noord, maar dat er bijvoorbeeld met het Huis voor de Sport (nog) geen verbinding is. Misschien liggen hier wel kansen en mogelijkheden om elkaar te versterken en krachten te bundelen, om nog meer via sport en gezond bewegen, de gezondheidsachterstand die er in onze provincie is ten opzichte van andere landsdelen, snel te verkleinen.”.

Statenlid Ankie Beenen

Een ander probleem ligt bij de kosten voor de kinderen. Ankie Beenen: “de 350 leerlingen van de school komen vanuit de hele regio, dat betekent dat ze vaak met het openbaar vervoer naar school gaan. Vooral voor ouders die wat minder te besteden hebben kan dit een grote barrière zijn. Wij zien daar een rol voor de provincie weggelegd om gemeenten te stimuleren om hier verder te kijken dan de eigen gemeentegrenzen”.