Samen voor één plan

Afgelopen weekend werd er door een collectief aan organisaties de bijeenkomst `een toekomst zonder de NAM’ georganiseerd. Een mooie bijeenkomst waar vanuit verschillende hoeken ideeën werden gedeeld om de gaswinning anders te organiseren. 

Statenlid Ankie Beenen

Statenlid Ankie Beenen: “een goed initiatief. Om zaken te bereiken en Den Haag te doordringen van de urgentie, moeten we in Groningen samen optrekken. Dat geldt voor de politiek, maar ook voor de verschillende belangenorganisaties. We staan voor een immense opgave, maar samen hebben we al veel bereikt en kúnnen we nog veel bereiken”.

De bijeenkomst werd afgesloten met een politiek debat waar namens de PvdA kandidaat-Kamerlid en oud-gedeputeerde William Moorlag aan deelnam. Ankie Beenen: “Als gedeputeerde is hij erin geslaagd om Den Haag wakker te schudden. Samen met Max van den Berg heeft hij de Groningse problematiek op de kaart weten te zetten en tegen alle verwachtingen in forse afspraken weten te maken. Maar we staan aan de vooravond. Er moet nog veel gebeuren.”

William Moorlag riep iedereen – Groningse kandidaten en organisaties – op om samen te komen en een plan te maken waar we gezamenlijk in Den Haag voor kunnen staan. Ankie Beenen: “Een uitstekend plan. Zo voorkomen we niet alleen dat oplossingen verzanden in politiek getouwtrek, zo weten de kiezers ook wat ze kunnen verwachten van hun Groningse kandidaten, ongeacht hun politieke kleur.”