Schokkende conclusies onderzoek naar toezicht op risicobedrijven

Uit onderzoek van de Noordelijke rekenkamer is gebleken dat de provincie te weinig zicht heeft op de veiligheidssituatie rond (chemische) risicobedrijven. De Statenfractie heeft geschokt gereageerd: “We hadden verwacht dat het college geleerd had van de problemen bij North Refinery in 2015. Gedeputeerde Boumans (VVD) gaf toen helder aan dat mens en milieu voorop staan. Nu dit niet zo blijkt te zijn, is het de hoogste tijd om aan de bel te trekken”.

Dominique de Haas A 23-03-2016
Statenlid Dominique de Haas

Met name chemische bedrijven vormen een extra groot risico voor de veiligheid en gezondheid van de omgeving. Daarom is een streng toezicht vanuit de provincie vereist om de veiligheid van de omwonenden en de natuur te garanderen. Dominique de Haas: “uit het onderzoek blijkt dat alhoewel het college van Gedeputeerde Staten vaak wel over belangrijke informatie beschikt, bijvoorbeeld over klachten of overtredingen, zij dit zelden delen met de leden van Provinciale Staten. Als dit zo blijkt te zijn, is dit een zeer kwalijke zaak. Op die manier is het onmogelijk voor ons om onze controlerende taak uit te voeren”.

Het punt staat na de zomer geagendeerd, maar wij roepen het college op om op korte termijn met openheid van zaken te komen. Dominique: “we moeten snel weten hoe de vork in de steel zit. Als het morgen mis gaat bij een van de bedrijven dan slaan we ons voor het hoofd als we met deze informatie niet direct actie ondernemen: het gaat hier om de veiligheid van mensen”.