Schrap Eemshaven als vestigingslocatie kerncentrale

De PvdA wil de locatie Eemshaven schrappen als vestigingslocatie voor de bouw van een kerncentrale. Wij willen dat het Structuurschema Elektriciteits Voorziening (SEV III) wordt gewijzigd. Daarin is de Eemshaven, samen met Borssele en de Maasvlakte, aangewezen als potentiële vestigingslocatie voor een kerncentrale. Dat wij tegen kernenergie zijn is bekend. Bovendien vinden we dat het risico op aardbevingen de Eemshaven nu volstrekt ongeschikt maakt voor de bouw van een kerncentrale.

William Moorlag: “De Eemshaven handhaven als vestigingsplaats voor een kerncentrale is absurd. Het risico op aardbevingen maakt de locatie volstrekt ongeschikt. Bovendien is de PvdA tegen kernenergie. In 2010 heeft de PvdA al gepleit voor het schrappen van de Eemshaven. Toenmalig CDA-minister Verhagen weigerde dat en handhaafde de Eemshaven in het rijksbeleid. Er is nu alle reden om de Eemshaven alsnog te schrappen als vestigingsplaats voor een kerncentrale”.

Samen met onze Groningse Kamerleden Henk Nijboer en Tjeerd van Dekken en energiewoordvoerder Jan Vos heeft William er aan gewerkt om de locatie in de Eemshaven definitief van de lijst te laten verwijderen. Onze Kamerleden hebben de minister nu gevraagd om te bevestigen dat de Eemshaven ongeschikt is  als vestigingsplaats voor een kerncentrale en deze definitief te schrappen bij de herziening van het SEV III