Schriftelijke vragen Netcapaciteit Ter Apel

Richart Joling stelde afgelopen vrijdag schriftelijke vragen aan het college over de problemen met de netcapaciteit in onze provincie.

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Groningen, Datum 30-10-2020
Betreft: Problemen Netcapaciteit Regionale Scholengemeenschap (RSG) Ter Apel

Geacht college,
Na eerdere berichten over problemen met de netcapaciteit in Noord-Nederland, onder andere bij Wedeka in Stadskanaal, kwam deze week het bericht1 dat de Regionale Scholengemeenschap Ter Apel voorlopig nog geen zonne-energie mag leveren aan het stroomnet. Een verzoek tot aansluiting op het net werd door Enexis geweigerd, omdat er geen capaciteit voor is. Dit komt door windmolens en grote zonneparken in de regio Zuid-Oost-Groningen die al veel energie leveren of gaan leveren aan het net. Er komt op z’n vroegst in 2025 ruimte op het net, door plaatsing van een nieuw hoogspanningsstation op het bedrijventerrein in Ter Apelkanaal. Zoals de rector van RSG Ter Apel Jan de Wit zegt: ‘Dat duurt nog wel erg lang’.

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid vindt dit een uiterst vervelende en ongewenste situatie. De beperkte capaciteit van het net zorgt voor problemen voor bedrijven en organisaties in onze provincie die nu al hernieuwbare energie aan het net kunnen leveren. Daarnaast zit het ook andere organisaties en bedrijven in de weg die de komende jaren hernieuwbare energie aan het net willen gaan leveren.
De ambities van het college op het gebied van hernieuwbare energie uit onze provincie zijn groot. Deze problemen met de netcapaciteit vormen, volgens ons, een bedreiging voor de realisatie van deze ambities.

  1. Bent u op de hoogte van de problematiek rondom de beperkte netcapaciteit in Ter Apel? Zo ja, heeft u een beeld van de omvang van deze problematiek in de hele provincie en kunt u Provinciale Staten daar (per brief) over informeren?
  2. Is dit onderwerp van gesprek met de Minister? Zo nee, bent u bereid dit onder de aandacht te brengen bij de Minister en hoe wilt u dit doen?
  3. Bent u het met de PvdA eens dat deze capaciteitsproblemen een bedreiging zijn voor de realisatie van de ambities op het gebied van de verduurzaming van de energievoorziening in Groningen? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om deze problematiek aan te pakken?

In afwachting van uw beantwoording.
Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Statenfractie

Richart Joling