Schriftelijke vragen overstap Delfzijl-Randstad

‘Delfzijlsters verliezen snelle overstap naar Randstad na verbouwing Hoofdstation’ (RTV Noord, 07-02-2020).  Naar aanleiding van deze berichtgeving stelde Statenlid Pascal Roemers deze week schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Geacht college,

Op 7 februari melde RTV Noord dat Delfzijlsters hun snelle overstap verliezen naar de Randstad na verbouwing van het hoofdstation.

  1. Bent u bekend met het bericht op de site van RTV Noord van 7 februari “Delfzijlsters verliezen snelle overstap naar Randstad na verbouwing Hoofdstation”?
  2. Bent of was u hiervan al op de hoogte? Zo ja, zijn de Staten hierover geïnformeerd of hadden de Staten van deze consequentie op de hoogte kunnen zijn?
  3. In het coalitieakkoord vinden wij juist dat de provincie bereikbaar moet zijn. Met deze maatregel doen we juist een stap terug in de tijd. Wat gaat u hiermee doen?
  4. Kunt u als concessieverlener op het regionale spoornet toelichten waarom een vloeiende reis naar de Randstad vanuit de provincie Groningen steeds moeilijker wordt?
  5. Bent u bereid om te trachten deze nadelige dienstregeling aangaande overstaptijd trein Delfzijl- Groningen- Randstad, alsnog aan te passen en daarover in gesprek te gaan met Arriva en de NS? Zo nee waarom niet?
  6. Om krimpgebieden zoals Delfzijl aantrekkelijk te houden als woongebied is bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer essentieel. Bovendien zou de trein hét alternatief voor de auto moeten zijn. Bent u het met ons eens, dat een dergelijke wijziging het openbaar vervoer minder aantrekkelijk maakt en deze dienstregeling nadelig uitpakt voor de reizigers Delfzijl – Randstad?

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Statenfractie

Pascal Roemers