Schriftelijke Vragen PvdA en CDA investeren in toerisme

Vandaag stelde Pascal Roemers samen Ria Horenga (CDA) schriftelijke vragen over investeren in recreatie en toerisme na de oproep in het Dagblad van het Noorden van hoogleraar Jouke van Dijk.

Groningen 5 juni 2020

Betreft: Schriftelijke vragen met betrekking tot recreatie en toerisme

Geacht college,
Afgelopen woensdag hebben wij in het Dagblad van het Noorden kennisgenomen van de oproep van Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen, en anderen om juist nu te investeren in toerisme. Zij vragen het provinciebestuur drie dingen:
– “Geef toerisme beleidsprioriteit, bezuinig er niet op, maar investeer erin.
– Bekijk de vrijetijdseconomie in samenhang met mobiliteit, arbeidsmarkt, onderwijs, leefbaarheid, cultuur, erfgoed, congressen, energietransitie en circulaire economie
– Zorg voor een toekomstbestendige rol voor Marketing Groningen op het gebied van

Bestemmingsmanagement. Er liggen enorme kansen. De kosten gaan voor de baat uit. Investeer je nu in de vrijetijdseconomie dan investeer je in werkgelegenheid, leefbaarheid en trots. Dit is het moment.”

De Statenfracties van het CDA Groningen en de PvdA Groningen hebben sympathie voor de oproep om juist nu te investeren in recreatie en toerisme en willen de wijze waarop graag nader verkennen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan uw college:
– Heeft het college kennisgenomen van bovengenoemd artikel?
– Onderschrijft het college de gestelde visie en kunt u dit toelichten?
– Ziet het college kansen om (juist nu) extra te investeren in het toerisme, cultuur en erfgoed?
– Kan Marketing Groningen hierin een rol spelen, zo ja welke?
– Ziet u kans om dit gezien het aankomende seizoen met de nodige spoed te realiseren?

In afwachting van uw reactie. Met hartelijke groet,
Namens de Statenfracties van het CDA Groningen en de PvdA Groningen,
Ria Horenga en Pascal Roemers