Situatie in Ter Apel

De afgelopen weken kwam Ter Apel veelvuldig in het nieuws. De noodopvang raakte verstopt, waardoor er aanzienlijk meer asielzoekers gehuisvest werden dan mogelijk is in de 2000 opvangplekken. Ter Apel heeft 9600 inwoners en neemt haar verantwoordelijkheid door een grote groep asielzoekers op te vangen. Het dorp ondervindt hier ook voordeel van zoals het ontstaan van arbeidsplaatsen en meer financiële mogelijkheden in het gemeentelijk budget.

De verstopping van de noodopvang in Ter Apel veroorzaakt meerdere problemen;

  • Asielzoekers worden opgevangen in soms mensonwaardige omstandigheden.
  • Het personeel moet werken in een onveilige werkomgeving.
  • De inwoners worden geconfronteerd met meer asielzoekers op straat en veel negatieve publiciteit over Ter Apel. Naast het feit dat dit iets doet met het draagvlak en veiligheidsgevoel, neemt het aantal incidenten in het dorp hierdoor ook toe.

Onze commissaris van de Koning, René Paas, heeft snel de leiding genomen en is in gesprek gegaan met ‘Den Haag’ en heeft uiteindelijk met alle commissarissen van de Koning een overleg belegd. Het resultaat hiervan was een erkenning van het probleem en toezeggingen van meer opvangplekken.

Wat de PvdA betreft, komt dit erg laat omdat kon worden voorzien dat er pieken zijn in de instroom van asielzoekers en er geen buffer beschikbaar is. Gelukkig is iedereen doordrongen van de ernst en komt er een oplossing. Het is te hopen voor de asielzoekers, medewerkers en de inwoners van Ter Apel, dat deze oplossing structureel zal zijn. We kunnen ons vinden in de woorden van de commissaris en zien het liefst we elders in het land een tweede aanmeldcentrum en een noodlocatie die altijd klaar staat en binnen 24 uur ingezet kan worden bij vergelijkbare noodgevallen.