Statencommissie 20 januari

Een bomvolle agenda vandaag in de Statencommissie. O.a. de bestuurlijke afspraken rondom de versterkingsopgave,  Groningen@Work en de Visie Vrijetijdseconomie 2021-2030 stonden vandaag op de planning. Een kort overzicht van de belangrijkste punten.

Strategische Visie Vrijetijdseconomie

Een groot punt op de agenda van vandaag was de Strategische Visie Vrijetijdseconomie. Mohn voerde hierover het woord. Daarin was hij namens de fractie positief over het stuk en de visie zelf, maar stelde hij wel wat vragen. Onder andere over de koppelkansen tussen dit programma en andere programma’s van de provincie, zoals Groningen@Work.

De fractie ziet de vrijetijdseconomie als groeikans voor de provinciale economie. En ook als aanjager van brede welvaart. Omdat ook het college aangeeft dat de vrijetijdseconomie een bijdrage levert aan de brede welvaart in de provincie, vinden we het belangrijk dat er in het uitvoeringsprogramma concrete indicatoren worden ontwikkeld waaraan we kunnen zien welke bijdrage er uiteindelijk geleverd wordt. Zodat wij dit belangrijke punt scherp in de gaten kunnen houden.

Ook benadrukte Mohn dat marketing essentieel is voor de ambities van de provincie op het gebied van de vrijetijdseconomie. Daarom ziet de fractie graag een houdbare financiering voor Marketing Groningen/ Merk Groningen die past bij deze ambities. Ook vragen wij ons af of er een alternatief is voor de invulling van DNA van Groningen, nu de samenwerking met De Verhalen van Groningen wordt stopgezet. Tenslotte, wat betreft het budget, vragen we ons af het genoemde jaarlijkse budget van €900.000.- afdoende is voor de ambities die Gedeputeerde Staten heeft.

De fractie, met Mohn voorop, kijkt uit naar de uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie. Richting de Statenvergadering van 3 februari heeft Mohn een motie in voorbereiding om de koppelkansen rondom dit dossier als een concretere opdracht aan het college mee te kunnen geven.

Bestuurlijke afspraken versterkingsopgave

Vanochtend besprak de commissie de bestuurlijke afspraken over de versterkingsopgave. Isolde benadrukte wederom dat deze afspraken geen afkoopsom mogen zijn voor Groningen. Groningers hebben recht op een eerlijke afhandeling van de schade en recht op ondersteuning bij problemen. Ook stelde ze kritische vragen over de planning wat betreft de budgetten. En ook over het ontbreken van aandacht voor civiele kunstwerken (bruggen etc.) in de stukken.

De Statenfractie is verder blij dat het Henk Nijboer gelukt is om de Tweede Kamer zover te krijgen om nog voor de verkiezingen te debatteren over Groningen en de trage gang van zaken binnen de versterkingsoperatie.