Statencommissie: Wunderline

Afbeelding: Wunderline.nl Vandaag besprak de Statencommissie de eerste bouwstap van de Wunderline. Een mooie mijlpaal op weg naar de Wunderline. Fractievoorzitter Pascal Roemers voerde het woord en hamerde ook op het belang van de verdubbeling van de N33.

Goede bereikbaarheid is voor de PvdA van groot belang, ook voor en richting onze oosterburen. Met de Wunderline hebben we straks een mooie rit naar Bremen per spoor. Niet alleen voor mensen die graag naar Bremen gaan als toerist , maar de Wunderline moet ook gaan zorgen voor betere samenwerking op economisch, maatschappelijke en cultureel vlak.

In de voordracht van het college wordt gesproken over een reistijd van 2 uur en 11 minuten van Groningen naar Bremen. Dit lijkt in tegenspraak met de aangenomen motie uit 2012, ingediend door D66, PvdA, GroenLinks en de VVD. Hierin wordt opgeroepen dat na de opwaardering van de spoorlijn de reistijd maximaal 1 uur en 23 minuten mag zijn. Het college gaf aan dat 1 uur en 23 minuten nog steeds het einddoel is. Daar wordt naartoe gewerkt in bouwstap 3.

Wat betreft de financiën wordt de eerste bouwstap bekostigd doordat er geld vrijvalt vanuit andere RSP-projecten. In eerste instantie worden deze gelden wel voorgeschoten van het provinciale stamkapitaal in afwachting van de administratieve afwikkeling van de RSP-projecten. Mochten deze verwachte vrijval van gelden toch tegenvallen, dan komt de uiteindelijke financiering toch uit het stamkapitaal.

Het college is in gesprek met Arriva over de uitvoering van de Wunderline. Wel is het opmerkelijk dat Arriva op dit moment geen intercity’s heeft. Daarom vroeg Pascal zich af of dit gesprek niet breder zou moeten zijn dan alleen met Arriva.

Tenslotte, en zeker niet onbelangrijk, heeft Pascal aandacht gevraagd voor de N33. Want niet alleen het spoor, maar ook de verdubbeling van de N33 moet door. Pascal stelde de vraag naar aanleiding van de brieven die gestuurd zijn door gemeente Eemsdelta, Midden -Groningen, samen met het bedrijfsleven en een brief van de gemeente Het Hogeland. De Gedeputeerde gaf aan dat er met de gemeenten en bedrijfsleven wordt gesproken en gewerkt wordt aan een plan van aanpak. We blijven dit volgen.