Fijn wonen in de hele provincie

Fijn wonen in de hele provincie.
Een betaalbare, veilige woning in een fijne buurt is de basis voor iedereen. Een plek waar je thuis bent. En waar je een gezin kan stichten. Maar ook in Groningen wordt het steeds moeilijker om zo’n woning te vinden. Beleggers, speculanten en huisjesmelkers domineren. Daar strijden wij tegen.

Daarom moet de provincie samen met gemeenten zorgen dat er voldoende nieuwe koop- en (sociale) huurwoningen gebouwd worden. Tegelijkertijd is er ook krimp in delen van onze provincie. Goede ruimtelijke ordening is daarom essentieel. Daarbij willen wij het typisch Groningse landschap beschermen. We zijn tegen megastallen en willen agrarische ondernemers stimuleren om de omslag naar duurzamere, biologische landbouw te maken.