Gaswinning en energietransitie

Gaswinning en energietransitie.
Onze inwoners in het aardbevingsgebied verdienen meer veiligheid en minder ellende. Teveel Groningers kampen met scheuren in hun woning en scheuren in de ziel. Ellenlange procedures en het verlies van huis en haard brengt mensen tot wanhoop. Dat moet stoppen. Daarom willen wij een eensgezinde aanpak van de bevingsellende. Groningers moeten er zeker van zijn dat de provinciale politiek, samen met de gemeenten en bewonersorganisaties, met één krachtige stem spreekt richting de NAM, Shell en Minister Wiebes.

Duurzame energie is – mede omdat de gaswinning zo snel mogelijk beëindigd moet worden – van groot belang voor Groningen. De PvdA wil absoluut geen kerncentrale in de Eemshaven, dat is letterlijk levensgevaarlijk in een aardbevingsgebied. Groningen heeft – zeker in vergelijking met andere provincies – al een flinke bijdrage geleverd met windmolens op land. Daarom willen we de komende jaren vooral windmolens op zee plaatsen. Dat is ook goed voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Eemshaven. Bij duurzame energie projecten op land willen we dat de lusten en lasten eerlijker verdeeld worden. Zo lang er nog beschikbare daken zonder zonnepanelen zijn, willen wij geen natuur opofferen aan velden met zonnepanelen. Tot slot is het van groot belang dat werknemers in de traditionele (energie)industrie geholpen worden aan nieuwe werkgelegenheid. De energietransitie is noodzakelijk maar moet wel sociaal verantwoord plaatsvinden.