Goed werk voor iedereen

Goed werk voor iedereen
De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van goed werk. Ondanks de groeiende economie zijn er nog steeds veel Groningers die moeilijk aan het werk komen. Wij komen voor hen op. Daarom moet de provincie actief werkgelegenheidsbeleid voeren. Bijvoorbeeld door bij projecten die de provincie financiert bedrijven te verplichten een percentage lokale Groningers aan te nemen. Ook willen we een Regionale Werkmaatschappij zodat mensen die hun baan verliezen, snel geholpen kunnen worden en bijscholing krijgen. Ook is het belangrijk dat de provincie nieuwe, duurzame (MKB)-bedrijven steunt zodat nieuwe werkgelegenheid kan ontstaan.