Onderwijs, een heel leven lang

Onderwijs, een heel leven lang
Iedereen moet zeker kunnen zijn van goed onderwijs, van kinds af aan tot tijdens het werkzame leven. Om mee te kunnen komen in de economie van de toekomst is onderwijs voor iedereen belangrijk. We zijn trots op onze basisscholen, het beroepsonderwijs, onze hogescholen en de Rijksuniversiteit. Zij bieden Groninger kinderen, jongeren en studenten de kans om vooruit te komen.

Om mee te kunnen blijven komen in onze hedendaagse economie is bij- en omscholing voor alle werknemers van belang. De PvdA wil daarom onder andere afspraken maken met regionale onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Dat is goed voor werknemers en goed voor bedrijven. Ook willen we samen met gemeenten zorgen voor goede schoolgebouwen in de hele provincie, ook in het aardbevingsgebied en gebieden met een krimpende bevolking.