Stem op een Groninger!

6.448. Zoveel mensen mocht ik de afgelopen vier jaar in de Tweede Kamer direct vertegenwoordigen. Meer dan twee derde van deze stemmen kwam uit het noorden. Dat doet ertoe in Den Haag. Als geboren en getogen Groninger kon ik me sterk maken voor onze provincie.

Vanaf het begin mocht ik me voor mijn fractie, de PvdA, bezighouden met de grote financieel-economische vraagstukken van deze tijd. Het was een janboel. Een gevallen VVD-CDA-PVV kabinet met torenhoge tekorten en stijgende werkloosheid. Mede door onze inzet staat de economie er nu beter voor: stijgende werkgelegenheid, dalende werkloosheid en ruimte om te investeren in onze verzorgingsstaat.

Het meest trots ben ik op de aanpak van de financiële sector. De strengste bonuswetgeving van Europa. Het wettelijk verankeren van de zorgplicht. Hogere buffers voor banken, zodat beleggers en niet belastingbetalers opdraaien als bestuurders er een zootje van maken. Ook pakt het kabinet naar aanleiding van mijn initiatiefnota sprinkhaankapitalisten harder aan.

Ik sta voor een harde aanpak van belastingontwijking door multinationals, investeringen in nieuwe banen, goede sociale voorzieningen en minder ongelijkheid. De afgelopen jaren heb ik laten zien dat je in de Tweede Kamer veel kan bereiken op al die terreinen.

Maar wat naast het inhoudelijke werk in de Tweede Kamer minstens zo belangrijk is, is de maatschappelijke verbondenheid. In mijn geval de verbondenheid met Groningen. Als geboren en getogen Groninger. Opgegroeid in Ten Boer, als student veelal bivakkerend tussen het Zernike en de binnenstad, als voormalig Statenlid in de provincie en tegenwoordig als stadjer had ik al een stevige band met Groningen. Die is de afgelopen jaren vanwege de aardbevingen nog sterker geworden.

Met Tjeerd van Dekken bezocht ik veel mensen die door de gaswinning thuis in de ellende zitten met schade aan hun huis. Mensen die tussen wal en schip belanden door de procedures met de NAM. Inwoners die zorgen hebben over de veiligheid van hun kinderen op school. Mensen die het huis waarin hun ouders opgroeiden, moesten verlaten. Betrokkenen die geven om hun omgeving en monumenten in de stutten moeten aanzien. Ongelofelijk ingrijpend.

De Haagse reactie op de aardbevingsellende was ver onder de maat. Mensen voelen zich jarenlang in de steek gelaten. En hebben, heel begrijpelijk, geen enkel vertrouwen meer in de politiek. Het is terecht dat de Groningers meer van de PvdA verwachtten. En hoewel ik er nog altijd van overtuigd ben dat er geen partij is -met mensen als Max van den Berg, William Moorlag en Tjeerd van Dekken – die zich zoveel inzette voor het oplossen van alle ellende en het bieden van perspectief, is duidelijk dat het niet voldoende is geweest.

Toch konden we wat voor Groningen bereiken de afgelopen jaren. De gevangenis in Ter Apel blijft open, wat honderden gezinnen werk oplevert. Net als de Kazerne in Assen. Bij de discussie rond Aldel speelden we 60 miljoen vrij voor investeringen in een duurzame toekomst voor de chemie. Het miljard van Max kwam er en wordt nog meer. De voorgenomen bezuinigingen op RTVNoord voor dit jaar draaiden we terug. Kleine scholen als in Westerbroek steunen we om open te blijven. En niet onbelangrijk voor onze regio: er kwam 100 miljoen om de armoede waarin kinderen opgroeien te bestrijden, zodat elk kind kan sporten, een instrument kan leren bespelen en meekan op schoolreisje.

De PvdA kiest in haar verkiezingsprogramma ook heel duidelijk voor de regio. Extra investeringen in het openbaar vervoer, in leefbaarheid, in dorpshuizen, in behoud van de regionale cultuur, in het tegengaan van krimp, snel internet voor iedereen, dus ook op het platteland. En een regionaal fonds voor Groningen van 300 miljoen jaarlijks om te investeren in de duurzame economie van de toekomst.

De PvdA heeft dus genoeg te bieden. Maar zelfs in het geval u niet op de PvdA zou willen stemmen, toch een advies: breng uw voorkeursstem uit op een regionale kandidaat. Er is keuze te over, bij onze partij, maar ook bij andere partijen. Ik kan uit ervaring spreken: het doet ertoe. Met meer steun uit de regio, sta je in Den Haag sterker. En kunnen Kamerleden voor de regio meer betekenen. Steun ons dus, zodat wij onze provincie kunnen steunen!