Strategische Milieu-Agenda 2021-2040

De Statencommissie besprak vandaag de Strategische Milieu-Agenda 2021-2040. Richart Joling voerde hierover namens onze fractie het woord.

Door uitstel van de Omgevingswet, is de provinciale omgevingsvisie per 1 juni 2022 niet meer (volledig) rechtsgeldig. De verlengingsmogelijkheden zijn benut en uitgeput. Dit brengt risico’s met zich mee voor het milieubeleid, de vergunningverlening en de milieubescherming. De Wet milieubeheer verplicht namelijk een actueel provinciaal milieubeleidsplan, dat als grondslag dient voor besluiten van Gedeputeerde Staten. Daarom heeft Gedeputeerde Staten besloten een Strategische milieu-agenda vast te stellen als bouwsteen voor het proces van de brede herziening van de Omgevingsvisie. Deze milieu-agenda is ook het kader voor het toetsen van initiatieven met een grote milieu-impact, als deze afwijken van het huidige strategische beleid.

De PvdA-fractie is erg positief over de milieu-agenda en wil daarom ook een compliment maken aan het ambtelijk apparaat. Het is een duidelijke en ambitieuze agenda. Het is een mooi streven dat wij de schoonste provincie willen zijn. Dat is goed voor de Groningers. Onze inwoners kunnen dan werken, wonen en recreƫren op een gezonde en veilige manier.

Voor de PvdA zijn drie dingen extra belangrijk:

  • Schoon, zuiver en veilig drinkwater
  • Stilte en duisternis. Dat is goed voor mens en dier want het houdt de leefbaarheid van onze provincie op orde
  • Schone lucht. Hoe minder uitstoot hoe beter.

In deze Milieu-Agenda wordt hier wat ons betreft voldoende aandacht aan geschonken en zijn de ambities helder. Kortom, een positief stuk met een mooie ambitie.
Groningen schoon en veilig voor jong en oud!