Stukken ALV Gewest 12 november 2016

Gewestelijke Jaarvergadering zaterdag 12 november 2016 in Ons Pand, Haddingestraat 10, Groningen. Ons Pand is open vanaf 9.30 uur.

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag 16-04-2016 Klik hier
4. Vaststellen begroting 2017 Klik hier
5. Vaststellen werkplan 2017 Klik hier
6. Politieke actualiteit, de Statenfractie en de Waterschappen aan het woord

Pauze met gelegenheid tot speeddaten met Statenfractie Waterschappen en Tweede Kamerleden

7. Campagne en ledendemocratie
8. Rondvraag

Pauze met soep en broodjes

Aansluitend vindt vanaf 13.00 uur het voorcongres plaats in gezamenlijkheid met de gewesten Fryslân en Drenthe.