Uitbreiding Industrieterrein Eemshaven en start planuitwerking

Vandaag besprak Provinciale Staten het voornemen tot uitbreiding van het industrieterrein Eemshaven en de start van de planuitwerking. Fractievoorzitter Pascal Roemers voerde het woord. Een mogelijk belangrijke ontwikkeling gaat plaatsvinden in de Oostpolder. Het college is van plan om daar voor de komende jaren een uitbreiding te realiseren van de Eemshaven. Een ambitieus plan dat op onze steun kan rekenen, omdat wij kansen zien voor de werkgelegenheid in het gebied. Die steun is er voor het starten en het doorlopen van de planprocedure voor deze uitbreiding.

Deze procedure vergt zorgvuldigheid en naar ons idee is die tijd er ook. We zijn dan ook blij met de toezegging van de Gedeputeerde om ons op 60 % mee te nemen en ons te blijven informeren. Dat geeft ons tijdig de mogelijkheid om er wat van te vinden.

De PvdA is erg benieuwd welke kansen deze ontwikkelingen nu gaan bieden. Wij vinden het dan ook jammer dat het debat over de Oostpolder alleen nog maar is gegaan over datacenters, terwijl er nog andere mogelijkheden genoemd zijn. Vanuit de inwoners die we afgelopen week hebben gesproken werden ook andere type bedrijven genoemd. Daarom zijn we benieuwd welk type bedrijvigheid nu al geïnteresseerd is in de Oostpolder. Bijvoorbeeld in de automotiveindustrie zien we veel werkgelegenheid naar ons toekomen. We maken ons hier wel zorgen over, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt wat betreft technisch personeel. 

Het belang van de inwoners

Wij willen nogmaals benadrukken dat inwoners in het hele proces een belangrijke rol moeten hebben. We praten over hun omgeving en hun waarde van leefbaarheid. Als we kijken naar Oudeschip, dan zien we dat de inwoners veel ideeën hebben. Zoals zij vrijdag meldden, hebben ze een wensenlijst opgesteld. We zouden graag zien dat de inwoners van onder meer Oudeschip stapsgewijs in worden meegenomen als direct belanghebbende van de omgeving. Wij horen namelijk vooral betrokken inwoners en mensen die met veel plezier daar wonen. Geef hen die ruimte. In de geest van de omgevingswet zou dit een prachtige pilot kunnen zijn. We hopen dat het college zich in dit standpunt kan vinden en dat dit ook wordt opgepakt.