Uitnoding ALV PvdA Gewest Groningen 2 juli a.s.

Gewestelijke Vergadering zaterdag 2 juli 10:00. Bezoek ons in ‘Ons pand,’ Haddingestraat 10 9711 KD Groningen.

We beginnen onze ochtend door met elkaar in gesprek te gaan over onze provincie:

10:00 Start voorprogramma en kennismaking met de “werkgroep regio”

10:30 politieke actualiteit: stikstof, gaswinning en de (landelijke) ontwikkelingen over samenwerking met GroenLinks.

11:00 In gesprek met de leden van de Programmacommissies en Statenleden over de volgende 3 stellingen:

 • Datacenters in het landschap
 • Bos in de veenkoloniën
 • Windmolens en zonnepanelen in het landschap

De agenda ziet er vervolgens als volgt uit:

 1. 11:45 Opening van het formele gedeelte van de ALV
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststelling verslag ALV 17 december 2021
 5. Financiële verslagen en toelichting van de penningmeester
  – Bijlage I & II
 6. Benoeming leden Kascommissie
 7. Benoeming penningmeester/leden gewestelijk bestuur

Aanmelden als bestuurslid kan statutair gezien tot aanvang van de vergadering. Op dit moment hebben we nog ruimte voor extra bestuursleden. Neem voor meer informatie contact op met de secretaris via: pvdagewestgroningen@gmail.com

 1. Terugkoppelingen Staten en Waterschappen
 2. Vooruitblik
 3. Rondvraag en Sluiting

Kijk voor meer informatie en de vergaderstukken op deze pagina.