Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2027 en evaluatie Waddenfonds

Vandaag besprak de Statencommissie het Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2027 en de evaluatie van het Waddenfonds. Richart Joling voerde namens onze fractie het woord.

Om de evaluatie over het Waddenfonds en het concept-uitvoeringskader scherp te krijgen is het goed om nog eens terug te kijken naar 2006, toen het Rijk 800 miljoen Euro in het fonds stopte waarvan oud PvdA staatssecretaris en geestelijk vader van het Waddenfonds Wim Meijer nu zegt: ”We wilden het Waddengebied, biologisch en ecologische groter, sterker en robuuster maken en dat is niet gebeurd.”.

De oorspronkelijke doelen van de Commissie Meijer kregen veel klappen, zo bewerkstelligde een motie in de Tweede Kamer dat 50 procent van het fonds zou moeten worden uitgegeven aan ‘duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied’.

Nog steeds gebruikt het Waddenfonds dit criterium, terwijl tal van bedreigingen juist vragen om een focus op investeringen in bescherming en behoud van het unieke ecosysteem van het UNESCO Werelderfgoed. Onze fractie heeft de nodige vraagtekens bij de ‘fifty-fifty’ motie, maar neemt genoegen met de uitleg van directeur Huisman van het Waddenfonds dat de regeling voor hem goed werkbaar is.

Ondanks de inspanningen van het Waddenfonds gaat hetecologisch niet goed met de Waddenzee. Bedreigingen nemen toe. Van de ongelimiteerde containervaart rond de Waddeneilanden, de dreiging van gas- en zoutwinning, de aanleg van kabels op plaatsen waar dat ecologisch gezien beter niet kan tot het toelaten, van lozingen door een gasbooreiland ten noorden van de Waddeneilanden.

We zullen dan ook een motie van Groen Links mee-indienen,waarin we onder meer vragen er bij het Waddenfonds op aan te dringen om bij de uitvoering van het resterende fonds deze externe bedreigingen extra aandacht te geven.

Van een iets andere orde, maar even goed een serieus probleem, is de visserij. Uit de evaluatie blijkt dat ook de visstand in de Waddenzee dramatisch terugloopt. Tot minder dan 10% van wat het ooit was. Bijvangst is op de Wadden een urgent probleem. Wij vragen dan ook nadrukkelijk er bij het AB van het Waddenfonds op aan te dringen de komende jaren de inzet op transitie naar een duurzame visserij in het Waddengebied te verhogen.

Voorzitter, 

Nog een laatste punt. En dat gaat over de toekomst van het Waddenfonds. Is het college bereid om te starten met het vooruitdenken over een vervolg van het Waddenfonds door dit samen te doen met het Rijk, de recent ingestelde Waddenautoriteit en de andere Waddenkustprovincies?