Uitvoeringsprogramma leefbaarheid

Afgelopen woensdag bespraken we in de Commissievergadering de tussentijdse evaluatie voor het Uitvoeringsprogramma leefbaarheid. Pascal Roemers voerde namens de PvdA het woord. Lees hier de belangrijkste punten uit zijn woordvoering:

– Goed om te zien dat er veel aandacht is voor voldoende en betaalbare woningen in de provinciale uitvoeringsagenda.

– Wonen staat altijd in relatie tot de leefomgeving, wij zijn erg blij dat hier ook aandacht voor is.

– Wij pleiten voor extra actie op het Volkshuisvestingsfonds, samen met de Oost-Groninger gemeenten die eerder buiten de boot vielen. Nederland is te klein voor grote verschillen.

– Wij zien voor de toekomst kansen voor het ‘kleine stedenbeleid’. Wij waren dan ook verheugd om te zien dat dit terugkomt in de gids van Groningen.

– De energielasten slaan volledig door. Kan en wil het College meer doen aan energiearmoede? Hoe loopt dat in relatie tot de Regiodeal?

Brede welvaart

Samen werken aan de brede welvaart is nog nooit zo belangrijk geweest. Als PvdA zijn wij voorstander van voldoende woningen en vooral betaalbare woningen. Naar ons idee zijn de punten die aangedragen zijn in de provinciale uitvoeringsagenda dan ook duidelijk verwoord. Complimenten hiervoor. De opgave is enorm. Niet alleen het bouwen van woningen vanwege de krapte op de huizenmarkt, maar juist ook de diversiteit aan typen woningbouw en daarmee de diversiteit in dorpen en wijken is van belang. In sommige gemeenten wordt gewerkt met 30% sociale huur bij nieuwbouwprojecten. Dat zorgt er voor dat lage- en middeninkomens fatsoenlijk kunnen wonen, op de plek waar men graag wil leven, werken, ontspannen en genieten van een schone en groene omgeving.

Wonen staat altijd in relatie tot de leefomgeving. (klimaatadaptatie, het creëren van meer leefomgeving etc.) wij zijn ook erg blij dat hier aandacht voor is. Met alleen nieuwe en extra woningen ben je er niet. Investeren in steen, betekent dat je ook moet investeren in problemen achter de voordeur. Een gezamenlijk manifest is hierin onontbeerlijk.

Volkshuisvestingsfonds

Pascal stelde dat hij al eerder in een opiniestuk samen met Kamerlid Henk Nijboer heeft aangegeven dat de krachten gebundeld moeten worden. In die periode is landelijk besloten tot de oprichting van een Volkshuisvestingsfonds na een overeenkomst van het kabinet met de PvdA en GroenLinks. Dit fonds bevat geld om de leefbaarheid van wijken te verbeteren en te zorgen voor meer betaalbare woningen. Hiervan komt een tweede tranche. Wij pleiten dan ook voor extra actie op het Volkshuisvestingsfonds, samen met de Oost-Groninger gemeenten die eerder buiten de boot vielen. Nederland is te klein voor grote verschillen.

Kansen voor oude panden en Kleine Stedenbeleid

In het uitvoeringsprogramma wordt ook gesproken over kansen voor oude panden. Pascal wilde weten hoe wij hier als provincie een meer betekenisvolle rol in kunnen spelen en beter kunnen optrekken met gemeenten en ontwikkelaars.

Pascal stelde verder dat de PvdA in de toekomst kansen ziet voor het het implementeren van een ‘Kleine Stedenbeleid’ en dat het goed was om te zien dat een vergelijkbare visie terugkomt in de documenten van het programma.

Ambtelijke capaciteit

Minister de Hugo Jonge heeft een programma woningbouw opgesteld waarin hij meer zaken toebedeeld aan de provincie. De Jonge stelde hierin; “ We vergroten de ambtelijke capaciteit bij medeoverheden en we bevorderen dat de bouwcapaciteit” Pascal wilde graag weten hoe we deze ambtelijke capaciteit gaan vergroten.

Flexpool versnelling voorfase woningbouw en energiearmoede

Pascal sloot zijn betoog af met twee vragen:

  • We zien dat gemeenten als Veendam en Eemsdelta onze Flexpool versnelling voorfase woningbouw inmiddels weten te vinden. Daar zit nog minimaal 800.000 euro in. Lukt het ook om Oost-Groningen, Midden-Groningen en Westerkwartier dit aanbod te doen?
  • Hoe zit het met het sociaal krediet voor de bestrijding van energiearmoede in de particuliere woningbouw? Wordt dat nu rentevrij of niet? En daaraan gekoppeld: de energielasten slaan volledig door. Kan en wil het College meer doen aan energie-armoede? Hoe loopt dat in relatie tot de Regiodeal?