Verkiezingsprogrammacommissie – Staten

De Verkiezingsprogrammacommissie, die het concept programma opstelt voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van 20 maart 2019, is gestart met de werkzaamheden.

De commissie bestaat uit onderstaande leden en kan bereikt worden via verkiezingsprogramma@pvdaprovinciegroningen.nl.

Rico Tjepkema – Coördinator
rico@pvdagroningen.nl

Romke Visser
romke.visser@hotmail.com
Jan Willem van de Kolk
jw.vandekolk@bedum.nl

Engbert Breuker
engbert@engbertbreuker.nl

Bert Dijksterhuis
hetdijksterhuis@hotmail.com