Versterk het midden- en kleinbedrijf

Meer aandacht vanuit de provincie voor het midden- en kleinbedrijf. Die oproep doen wij naar aanleiding van het vandaag verschenen rapport van de SER over de economie van Noord-Nederland. William Moorlag: ‘Het MKB is de banenmotor van Nederland en van Groningen. Ik omarm het advies van de SER om het middelgrote en kleine ondernemingen te versterken. Dat is goed voor de economie, en betekent ook direct meer banen.’

Zelf hebben wij een aantal plannen gelanceerd voor het MKB. Zo moet de provincie 50 miljoen euro beschikbaar stellen voor bedrijfsfinanciering aan het Economic Board. Daarmee kunnen bedrijven, en dan vooral in het MKB, extra investeren en banen scheppen in het gaswinningsgebied. Wij vinden dat het rijk of de NAM daar ook geld voor beschikbaar moet stellen. Daarnaast wil de PvdA dat de provincie meer Kredietunies gaat financieren. Deze nieuwe organisaties verstrekken kredieten aan bedrijven die, ondanks goede investeringsplannen, bot vangen bij de banken.

William: ‘We zijn over de brede linie blij met de voorstellen van de SER, niet alleen over voor het mkb, maar bijvoorbeeld ook het opwaarderen van de spoorlijn tussen Groningen en Bremen. Ik vind het ook goed om te zien dat de vakbonden en werkgevers zich achter het SER-advies scharen. Nu is het zaak dat Noord-Nederland gezamenlijk de handschoen oppakt. Groningen is niet langer de provincie met de hoogste werkloosheid. Mijn ambitie is om als innovatieve regio straks de minste werklozen van Nederland te kennen.’