Voordracht kandidaten vanuit het Gewest aan de kandidaatstellingscommissie 2e Kamer

Het Gewestelijk Bestuur is verheugd om vier leden voor te mogen dragen aan de Kandidaatstellingscommissie. Deze leden willen graag en zijn verzekerd van een gesprek met de commissie.

Het bestuur spreekt tevens haar volle steun uit voor onze huidige TK leden, William Moorlach en Henk Nijboer. Omdat zij nu zitting hebben in de Kamer worden zij sowieso uitgenodigd voor een gesprek met de Kandidaatstellingscommissie.

Op de ALV van november 2019 is een scoutingcommissie aangesteld. De scoutingcommissie heeft met zeven nieuwe kandidaten en twee Kamerleden gesproken. De commissie was positief verrast door het hoge kennisniveau van de kandidaten. De commissie mocht echter hooguit vier mensen voorstellen en werd dus gedwongen een selectie te maken. Er waren twee opties: een voordracht van drie kandidaten zonder voorwaarden óf een voordracht van vier kandidaten met de voorwaarden dat er minstens 2 vrouwen, iemand onder de 35 jaar en iemand die niet actief is binnen de partij op de voordracht staan.

Vanzelfsprekend blijft de scoutingcommissie de drie overgebleven leden volgen zodat zij een poule hebben van mensen die eventueel geschikt zijn voor andere functies binnen de PvdA landelijk, regionaal of lokaal.

De vier leden die worden voorgedragen zijn:

  • Eén kandidaat, woonachtig in de stad Groningen, heeft aangegeven de naam nog niet bekend te willen maken i.v.m. de onafhankelijke rol bij een maatschappelijke organisatie
  • Brenda Harsveld
  • Jahir Scoop
  • Lammie Schuiling

Het bestuur wenst de vier kandidaten veel succes toe.