Water, hoezo water?

In veel afdelingen zal er deze maanden gesproken worden over het verkiezings-programma en vervolgens over hoe gemeenteraadsfracties hun prioriteiten weer gaan stellen.

En vanuit mijn betrokkenheid bij het waterschap, maar niet alleen van daaruit, wil ik er voor pleiten dat er daarbij in de PvdA brede aandacht komt voor water. Water komt helaas steeds meer in de verdrukking, als die beeldspraak al op water van toepassing kan zijn. Water gaat vaak waar het wil, kijk maar eens bij een flinke hoosbui. En ons water wordt er nog steeds niet echt schoner op. Dat geldt voor oppervlaktewater, maar zelfs voor drinkwater, waarvan de bronnen steeds minder schoon worden. Water is van levensbelang, voor ons, voor iedereen. Als ordenend principe, als bron van leven en voedsel en als fenomeen dat heel bedreigend kan zijn.

Maar laten we het vooral te vriend houden. Laten we er goed voor zorgen en daar waar we er last van kunnen krijgen, kunnen we beter leren er goed mee om te gaan dan alleen maar bestrijden door wegpompen en nog hogere dijken. Daar kan de politiek een stevige rol in spelen, zeker als we dat als PvdA’ers samen doen. Dus, vrienden en vriendinnen, wat let ons?

Herman Beerda
lid Algemeen bestuur Noorderzijlvest