Waterschappen samen sterker?

Oosterhaven. De linker oever is gebied van Noorderzijlvest en de rechter van Hunze en Aa’s. Bestuurlijk gezien niet erg praktisch.

Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s gaan onderzoeken of fuseren wenselijk is. De grens loopt nu dwars door de gemeenten Tynaarlo en Groningen en daar komt dan een einde aan.

Beide besturen hebben besloten een verkenning te doen naar vergaande samenwerking of een volledige fusie. Deze verkenning en het fusieproces dat daar mogelijk op volgt, vindt in de komende bestuursperiode van 4 jaar plaats.

Bestuurlijk loopt de fusie vooruit op het Landsdeel Noord. Alhoewel het nog wel even zal duren voordat hiertoe besloten wordt pleiten steeds meer mensen voor een samengaan de provincies Groningen en Drenthe.

De verkenning moet ook duidelijk maken welke organisatorische en financiële voordelen het samenvoegen van de beide Waterschappen opleveren. Ook het bereiken van een grotere invloed van de mensen waar de Waterschappen voor werken speelt, wat de PvdA betreft, een belangrijke rol.