Waterschappen sluiten zich aan bij de Statiegeldalliantie

Op dinsdag 6 maart besloot het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Het waterschap Hunze en Aa’s had dat ook al besloten. Deze alliantie wil een structurele oplossing voor zwerfafval. Zo’n 40 procent van ons zwerfafval bestaat uit PET-flesjes en blikjes. Plastic zwerfafval zorgt voor watervervuiling en vormt een bedreiging voor het waterleven.

De Statiegeldalliantie roept de overheid op om statiegeld te heffen op deze kleine plastic flesjes en blikjes. Op 15 maart neemt de Tweede Kamer hierover een beslissing. Steeds meer overheden sluiten zich aan bij deze alliantie en zelfs de LTO doet mee. Er is dus breed draagvlak voor.

Uit onderzoek blijkt dat het zwerfafval fors afneemt als er statiegeld komt op kleine flesjes en blikjes. Ervaringen in Duitsland, Noorwegen en Denemarken tonen aan dat het heffen van statiegeld leidt tot veel minder zwerfafval. Goed dat hier forse aandacht voor is, nu nog uitwerken en er mee aan de slag.

Herman Beerda
Fractievoorzitter PvdA Noorderzijlvest