Werkwijze SNN subsidie ‘verbetering en verduurzaming Groningen’

Op 12 december werd in de Provinciale Staten gesproken over de SNN subsidie ‘verbetering en verduurzaming Groningen’. Fractievoorzitter Pascal Roemers voerde namens de PvdA het woord.

Voorzitter, het jaar is nog maar net begonnen en we hebben ons tweede spoeddebat in relatie tot het gasdossier. Na al die jaren staan de inwoners van Groningen in de kou, velen hiervan letterlijk afgelopen maandag.  Voor komende zaterdag is er na bijna precies 4 jaar wederom een fakkeltocht georganiseerd. En waarom? Omdat de ruimhartigheid van Den Haag ons in de steek laat. Na 4 jaar moet het kennelijk nog steeds noodzakelijk zijn om een signaal af te geven om als inwoners van Groningen te laten zien dat het ernst is.

Vanaf 09.00 uur tot 00.00 uur in de wacht

Maandagochtend kruipen mensen achter de computer en staan al vele mensen buiten in de rij te wachten bij de gemeentehuizen. 53.000 huishoudens hopen dat zij de subsidie van 10.000 euro kunnen ontvangen. Wetende dat een grote groep buiten de boot zou gaan vallen. Maar goed, het is de laatste kans op dit geld. Met als gevolg dat iedereen massaal zijn kans grijpt. Wat begon als een subsidieaanvraag werd voor velen een loterij zonder prijs. De inwoners van onze provincie hebben soms vanaf 09.00 uur tot 0.00 uur in de wacht gestaan met 0 als resultaat. Voor de goede orde, dat zijn niet alleen de thuiswerkende mensen. Er zijn mensen die hier apart een dag voor vrij hebben moeten nemen. Er zijn nog inwoners in onze provincie die beide niet konden doen en sowieso geen aanvraag konden indienen. Ik noemde het een ratrace. Te gek voor woorden.

Dan kent iedereen het beeld van de man in Hoogezand. Hoogbejaard met een stoel achter zich aanslepend omdat de aanvraag gedaan moest worden en er de vorige keer problemen waren met inloggen. Een hoogbejaarde man met gezondheidsproblemen als symbool van de onmacht die er is bij de inwoners van Groningen. En waarvoor? Voor een subsidie waar alle 53.000 gewoon recht op hebben. Een subsidie waarvoor je uiteindelijk niet in de rij zou moeten staan maar ordentelijk zou moeten kunnen aanvragen.

De veiligheid van onze inwoners is het allerbelangrijkste. Dat betekent dus ook dat je gezond en veilig je aanvraag zou moeten kunnen indienen op het gemeentehuis, waar de 1.5 meter niet kon worden gewaarborgd….

Een falend systeem

Veel reacties kregen wij binnen over het falen van het systeem, mensen die uren digitaal in de wachtrij stonden en zonder pardon van plek 14.000, naar plek 30.000 gingen. Dit soms meerdere keren per aanvrager. Onduidelijke communicatie. Wanneer was nu feitelijk de pot al leeg? Hoeveel mensen zitten alsnog in onzekerheid te wachten? En dan de kansengelijkheid. Nog even los van hoe het systeem zou moeten werken. Digitaal zou je tot 00.00 uur je aanvraag kunnen indienen. Echter, de gemeentehuizen en locaties sloten de deuren al veel eerder. Ten Boer was bijvoorbeeld al om 16.00 uur gesloten. Waarom is er niet gekozen om dit gelijk op te laten lopen met de digitale wachtrij?

Ruimhartige compensatie

Nu is er de mogelijkheid gekomen om mensen een aanvraag te laten doen bij de gemeentehuizen. Op initiatief van de gemeenten. In hoeverre zijn deze aanvragen straks rechtsgeldig mocht er een nieuwe tranche komen?

Het is een vertoning waar je in een fatsoenlijk land als Nederland toch niet over zou moeten debatteren. Dus wel voorzitter!

In het bestuursakkoord is een bedrag opgenomen. Dit bedrag bleek al te weinig nog voordat de aanvraag werd geopend in de eerste tranche. De toenmalig demissionaire minister Olongren werd hierover bevraagd door de oppositie in de kamer maar wilde geen nieuw besluit nemen, dat liet zij over aan de nieuwe minister. Uiteindelijk kennen we het bestuursakkoord en zien we nu de gevolgen van het feit dat er te weinig middelen zijn gereserveerd.

Het kabinet heeft altijd gezegd dat zij de inwoners van de provincie ruimhartig zou gaan compenseren. Het wordt tijd dat dit gaat gebeuren. Ja er ligt een bestuursakkoord en ja hierin zien wij de bedragen staan. Maar dit is duidelijk te weinig om die ruimhartigheid te laten zien.

De pot is leeg, de pot moet vol. Dat is wat ruimhartig is. De deur moet niet op een kier, maar wagenwijd open!

Registratie aanvragen

Ten slotte wil ik er bij de Commissaris van de Koning op aandringen dat de aanvragen van mensen die nu niet gehonoreerd konden worden, goed geregisteerd worden. Op deze manier hoeven deze mensen niet nog een keer een aanvraag in te dienen als er meer subsidiebudget komt.

Motie ‘Meer budget voor subsidie Verbetering en Verduurzaming Groningen

Hierom dienen wij samen met een groot aantal andere partijen de motie ‘Meer budget voor subsidie Verbetering en Verduurzaming Groningen‘ in. Hierin roepen wij de staatssecretaris voor Mijnbouw op om het budget van de subsidie zodanig te vergroten dat alle huishoudens in Groningen die daar recht op hebben, deze subsidie kunnen ontvangen.