Wie is Wie – Gewest

In functie gekozen: Termijn

  • Bert Dieters -voorzitter 2021
  • Francie Kaaijk -secretaris 2021
  • Janneke Dijkhuis -penningmeester 2022

Algemene bestuursleden:

  • Myra Eeken-Hermans -vicevoorzitter 2022
  • Jasper Oenema-lid -vice-penningmeester 2021
  • Luc Veenstra-lid -vice-secretaris 2022
  • Wouter Schipper -lid 2022
  • NicoWessels -adviserend-lid vanuit JS