Wie is Wie

Tjeerd van Dekken, Gedeputeerde
t.r.van.dekken@ps-provinciegroningen.nl

Portefeuilles

 • Leefbaarheid (inclusief krimp)
 • Ondergrond (winningsbesluiten, gas en zout, nota ondergrond, STRONG)
 • Milieu (inclusief bodembeheer)
 • Arbeidsmarkt en scholing
 • Wonen, welzijn en zorg
 • Blauwestad
 • Gebied Middenoost-Groningen (Oldambt, Midden-Groningen, Veendam)
Gert Engelkens, fractievoorzitter
g.engelkens@ps-provinciegroningen.nl

Portefeuilles

 • FinanciĆ«n
 • Economie en werkgelegenheid
 • Leefbaarheid en Krimp
 • Energietransitie
 • Blauwe Stad
Pascal Roemers, penningmeester
p.roemers@ps-provinciegroningen.nl

Portefeuilles

 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Sport
 • Cultuur
 • Evenementen
 • NPG
Isolde den Haring
i.den.haring@ps- provinciegroningen.nl

Portefeuilles

 • Gaswinning
 • Ruimtelijke ordening
 • Ondergrond
 • Stikstofproblematiek
Romke Visser, vicefractievoorzitter
r.visser@ps-provinciegroningen.nl

Portefeuilles

 • Bestuur en organisatie
 • Regionale samenwerking
 • Gemeenschappelijke regelingen
 • Internationalisering
Richart Joling
r.joling@ps-provinciegroningen.nl

Portefeuilles

 • Landbouw
 • Landschap, Natuur en Milieu
 • Recreatie en Toerisme
Reinier Schoep, fractiemedewerker
info@pvdaprovinciegroningen.nl