Wie is Wie

Tjeerd van Dekken, Gedeputeerde
t.r.van.dekken@ps-provinciegroningen.nlPortefeuilles

 • Leefbaarheid (inclusief krimp)
 • Ondergrond (winningsbesluiten, gas en zout, nota ondergrond, STRONG)
 • Milieu (inclusief bodembeheer)
 • Arbeidsmarkt en scholing
 • Wonen, welzijn en zorg
 • Blauwestad
 • Gebied Middenoost-Groningen (Oldambt, Midden-Groningen, Veendam)
Gert Engelkens, fractievoorzitter
g.engelkens@ps-provinciegroningen.nlPortefeuilles

 • Werk en Inkomen
 • Financiën
 • Recreatie en Toerisme
 • Landbouw
Pascal Roemers, penningmeester
p.roemers@ps-provinciegroningen.nlPortefeuilles

 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Cultuur
 • Sport en evenementen
Isolde den Haring
i.den.haring@ps- provinciegroningen.nlPortefeuilles

 • Leefbaarheid
 • Zorg
 • Natuur, milieu en Landschap
Jose van Schie, vicefractievoorzitter
j.c.m.van.schie@ps-provinciegroningen.nlPortefeuilles

 • Energie en energietransitie
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingsvisie
 • Gasdossier
Romke Visser                       

r.visser@ps-provinciegroningen.nl

Portefeuilles

 • Bestuur en organisatie
 • Regionale samenwerking
 • Gemeenschappelijke regelingen
 • Internationalisering
Richart Joling, 

 • Fractievolger
Krista Boogaard
k.boogaard@pvdaprovinciegroningen.nl

 • Fractiemedewerker